http://expert1.pl/O nasPrawo jazdyKursy i szkoleniaEgzaminCennikPytaniaKontakt
  

Prawo jazdy

W związku z dużym zainteresowaniem osób w wieku poniżej 21 lat uzyskaniem prawa jazdy kategorii C informujemy:

 

Uczestnik, który nie uzyskał minimalnego wieku 21 lat może rozpocząć szkolenie kategorii C po wcześniejszym ukoczeniu kursu zawodowego kwalifikacji wstępnej i zdaniu egzaminu.
Dokument ten upoważnia do rozpoczęcia kursu szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E poniżej 21 roku życia.

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „EXPERT 1" organizuje kursy na kierowców wszystkich najważniejszych kategorii:

AM - motorower dwu lub trzy kołowiec wyposażony w silnik spalinowy lub elektryczny,  cztero kołowiec lekki-od 14 roku życia

A - motocykl dwu kołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 600 cm sześciennych i mocy co najmniej 40 kW - od 24 roku życia. O tą kategorię mogą się ubiegać równierz osoby posiadające prawojazdy kat. A2 z co najmniej 2 letnim stażem.

A2- motocykl dwukołowy wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 400 cm szesciennych , o mocy co najmniej 25 kW i nie przekraczającej 35 kW, powinien posiadac stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg - od 18 roku zycia

A1 - motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika nie mniejszej niż 120 cm sześc i nie przekraczającej 125 cm sześć.,  mocy nie przekraczającej 11kW , posiadający stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg, osiągający prędkośc co najmniej 90 km/h – od 16 roku życia
B
- pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla; o pojemności silnka powyżej 125 cm  również z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony oraz ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - od 18 roku życia
B1 - trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochdowy o masie własnej nie przekraczającej 420kg i mocy nieprzekraczającej 21KM, osiągający prędkośc co najmniej 60 km/h z wyjątkiem motocykla – od 16 roku życia

C - pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym - od 21 roku życia
D - autobus, ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - od 24 roku życia
B+E - samochód osobowy z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t. - od 18 roku życia
C+E - zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t. i długości co najmniej 12 m. złożony z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy - od 21 roku życia

Warunkiem rozpoczęcia każdego z wyżej wymienionych kursów na prawo jazdy jest uzyskanie Profilu kierowcy (PKK), wydanego przez Starostę Powiatowego miejsca zamieszkania kursanta.Aby uzyskac profil kierowcy ,kursant musi spełniac ograniczenia wiekowe dla poszczególnej kategorii       . ( kurs można rozpocząc na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku) oraz uzyskac pozytywne orzeczenie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów, wystawionego przez lekarza, uprawnionego do badań kierowców.   Dla kat.C1,C,D1,D,C+E,C1+E,D1+E,D+E wymagane jest jeszcze badanie psychologiczne, wystawione przez psychologa transportu drogowego.