http://expert1.pl/O nasPrawo jazdyKursy i szkoleniaEgzaminCennikPytaniaKontakt
  

Kategoria B1


Uprawnienia:

Kat. B1 - uprawnia do kierowania czterokołowcem przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków (z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla), którego masa własna nie przekracza 400 kg w przypadku przewozu osób i 550 kg w przypadku przewozu rzeczy, uprawnia również do kierowania pojazdami określonymi w zakresie kategorii AM (czyli motorowery oraz czterokołowce lekkie o masie własnej do 350 kg, osiągające prędkość do 45 km/h)

Kat. B
- uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla, również z przyczepą o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t, mikrobusem, jeśli posiada do 9 miejsc siedzących, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym


Wymagany wiek:

Kat. B1 - od 16 roku życia (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 16 lat)
Kat. B - skończone 18 lat (kurs można rozpocząć 3 m-ce przed ukończeniem 18 lat)


Szkolenie:

Kat. B1 - szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 30 godzin zegarowych (30 x 60 min.)
Kat. B - szkolenie teoretyczne trwa 30 godzin szkolnych (30 x 45 min.), szkolenie praktyczne trwa 30 godzin zegarowych (30 x 60 min.) lub 20 godzin zegarowych (dla osób posiadających już prawo jazdy kat. B1)
photos/0_23.jpgphotos/0_24.jpgphotos/0_25.jpg 
photos/0_28.jpgphotos/0_27.jpgphotos/0_26.jpg