PRAWO JAZDY W PRAKTYCE

W 2023 r. ponad trzysta tysięcy młodych ludzi ukończy 18 lat. Wszyscy oni, jeśli tylko wyrażą takie życzenie, będą mogli uzyskać prawo jazdy. Podajemy zatem kompletne i kompetentne informacje o procesie, jaki należy przejść by ubiegać się o ten dokument. Informujemy kto może, a kto nie powinien rozpoczynać procesu zdobywania prawo jazdy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRAWO JAZDY?
Na terenie Polski prawo jazdy może uzyskać każdy jej obywatel, który osiągnął wiek wymagany dla danej kategorii. Ale także Ci, którzy są już właścicielami , mogą również starać się zdobyć dokument na inną kategorię. Ostatnią grupą są dyplomaci pracujący w placówkach na terenie naszego kraju.
Domyślamy się, że większość z czytających ten artykuł raczej będzie ubiegać się o prawo jazdy na samochód osobowy, dlatego pokrótce przybliżymy tu proces postępowania w przypadku kategorii B.

BAZOWE INFORMACJE
Chociaż prawo jazdy można otrzymać dopiero po osiągnięciu pełnoletności, polskie przepisy pozwalają na rozpoczęcie kursu już na trzy miesiące przed ukończeniem 18. roku życia.

Koszty egzaminów na prawo jazdy w 2023 r. są wyższe niż w 2022. Wyniosą odpowiednio: 50 złotych za państwowy egzamin teoretyczny oraz 200 złotych za egzamin praktyczny. Jak widać zatem ceny nie zmieniły się w sposób drastyczny, ale jednak sama zmiana jest dość zauważalna i wymaga sięgnięcia głębiej do kieszeni.

BADANIE LEKARSKIE
Przed przystąpieniem do kursu należy udać się do lekarza wykonującego badania kierowców w celu uzyskania orzeczenia potwierdzającego zdolność do jazdy. Najlepiej odwiedzić szkołę jazdy, w której chce się realizować kurs. Z reguły współpracują one ze specjalistami, dzięki czemu można zdobyć zaświadczenie znacznie szybciej, bez zbędnych poszukiwań.

Kolejnym etapem będzie wizyta w urzędzie starostwa powiatowego lub, w przypadku miasta na prawach powiatu, w urzędzie miasta. To właśnie tam otrzymuje się numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Tam też należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z:
– orzeczeniem lekarskim,
– aktualnym zdjęciem (musi spełniać urzędowe wymagania, które zostały opisane na dole strony),
– pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli ma się jeszcze 17 lat.

UWAGA ! Podpis na dokumencie musi zostać złożony przy urzędniku, dlatego najlepiej przyjść do urzędu z rodzicem lub opiekunem.

EGZAMIN TEORETYCZNY
Po przejściu kursu w szkole nauki jazdy będzie potrzeba przystąpienia do teoretycznego egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Składa się on ze zdjęć i filmów oraz 32 pytań do nich. 20 dotyczy podstaw, a pozostałe 12 – specjalistycznej wiedzy wymaganej na daną kategorię.

Na zapoznanie się z pytaniem w części podstawowej kandydat na kierowcę ma 20 sekund i 15 na odpowiedź. Natomiast w przypadku części specjalistycznej jest to 50 sekund na obie czynności. W sumie cały proces egzaminacyjny na poziomie teoretycznym trwa 25 minut podczas których trzeba uzyskać minimum 68 z 74 punktów, aby zaliczyć pozytywnie tę część egzaminu.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego będzie Cię czekał egzamin praktyczny, który jednak musi być poprzedzony kursem praktycznej nauki jazdy (z reguły trwa on 30 godzin, które trzeba wyjeździć). Mając potwierdzenie odbycia takiego kursu można przystąpić do państwowego egzaminu praktycznego. We wszystkich WORD-ach można się na nie zapisać przez Internet. Jeśli szczęśliwie i z sukcesem uda Ci się zdać egzamin praktyczny otrzymasz uprawnienie do prowadzenia pojazdów a WORD poinformuje o tym fakcie odpowiedni urząd. Pozostaje Ci już tylko zapłacić za sam dokument. Twoje prawo jazdy będzie gotowe do odbioru najpóźniej po 9 dniach roboczych od otrzymania opłaty przez urząd.

ZDJĘCIE DO PRAWA JAZDY
Zdjęcie niezbędne do dostarczenia urzędowi w celu stworzenia Twojego prawa jazdy powinno być zgodne z kilkoma kryteriami
– zdjęcie powinno być kolorowe,
– powinno być wykonane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku),
– zdjęcie powinno być wyraźne i ostre
– zdjęcie musi być wykonane na jednolitym tle,
– wymiary zdjęcia powinny wynosić 35 x 45 mm,
– zdjęcie powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
– a także powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Dużo tych wymagań, ale urzędnicy twierdzą, że tylko tak wykonane i dostarczone zdjęcie będzie mogło być umieszczone na dokumencie uprawniającym do prowadzenia pojazdów mechanicznych różnych kategorii.

Możesz powiedzieć, że ilość wymagań niezbędnych do uzyskania prawa jazdy jest wyjątkowo duża. Zapewniamy jednak, że ich spełnienie nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Na każdym etapie i we wszystkich procedurach pomagamy i ułatwiamy niemal wszystkie formalne kwestie i urzędowe obowiązki. Wszystko po to, by nasi kursanci mogli skupić się na nauce i podejść do egzaminu na prawo jazdy a następnie z sukcesem zdać go za pierwszym razem.