PRAWO JAZDY

Ośrodek Szkolenia Kierowców „EXPERT 1″ organizuje kursy na kierowców  wszystkich  najważniejszych kategorii:

KATEGORIA "AM"

Motorower dwu lub trzy kołowy, który jest wyposażony w silnik w jednej z dwóch dostępnych silników: spalinowy lub elektryczny, Motorower czterokołowy lekki jest dostępny dla prowadzących już od 14 roku życia. Dobry wybór dla tych, którzy chcą wcześnie rozpocząć.

KATEGORIA "A"

Motocykl dwu kołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej 600 cm sześciennych i mocy co najmniej 40 kW - od 24 roku życia. O tą kategorię mogą się ubiegać również osoby posiadające prawo jazdy kat. A2 z co najmniej 2 letnim stażem.

KATEGORIA "A1"

Motocykl dwukołowy o pojemności skokowej silnika nie mniejszej niż 120 cm3 i nie przekraczającej 125 cm3., oraz mocy nie przekraczającej 11kW , stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg, osiągający prędkość co najmniej 90 km/h – od 16 roku życia

KATEGORIA "B"

Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu lub motocykla) o pojemności silnika powyżej 125 cm oraz ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - kategoria dostępna dla kierowców od 18 roku życia

KATEGORIA "B1"

Trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nie przekraczającej 450 kg i mocy nieprzekraczającej 21KM, osiągający prędkość co najmniej 60 km/h z wyjątkiem motocykla – kategoria dostępna dla kierowców od 16 roku życia.

KATEGORIA "B+E"

Ta kategoria pozwala zostać kierowcą samochodu osobowego z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1t.. Ta kategoria jest dostępna dla kierowców którzy przekroczyli 18 rok życia.

KATEGORIA "C"

Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Ta kategoria jest dostępna dla dorosłych kierowców, który przekroczyli 21 rok życia

KATEGORIA "C+E"

Kategoria C+E uprawnia do kierowania: pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, zestawem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego w kategorii C i przyczepy. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

KATEGORIA "D"

Kategoria uprawnień pozwalająca na prowadzenie takich pojazdów, jak autobus, ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Przeznaczona jest dla kierowców od 24 roku życia.

Warunkiem rozpoczęcia każdego z wyżej wymienionych kursów na prawo jazdy jest uzyskanie Profilu kierowcy (PKK), wydanego przez Starostę Powiatowego miejsca zamieszkania kursanta. Aby uzyskać profil kierowcy, kursant musi spełniać ograniczenia wiekowe dla poszczególnej kategorii (kurs można rozpocząć na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku) oraz uzyskać pozytywne orzeczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, wystawionego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

W związku z dużym zainteresowaniem osób w wieku poniżej 21 lat uzyskaniem prawa jazdy  kategorii C  informujemy:

Uczestnik, który nie uzyskał minimalnego wieku 21 lat może rozpocząć szkolenie kategorii C po wcześniejszym ukończeniu kursu zawodowego kwalifikacji wstępnej i zdaniu egzaminu. Dokument ten upoważnia do rozpoczęcia kursu szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii  C i C+E poniżej 21 roku życia.