ZA CO MOŻNA STRACIĆ PRAWO JAZDY?

Przynajmniej raz w życiu wkładamy wiele energii i czasu a także determinacji w to, aby uzyskac prawo jazdy. Uczymy się przepisów ustawy o ruchu drogowym, aby nie tylko nie doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze, ale by naszego w trudzie uzyskanego prawa jazdy nie stracić. Jednak czasami się to zdarza. Za co zatem najszybciej można utracić ten cenny dokument?

Najtrudniej odzyskać prawo jazdy zatrzymane na dłużej niż rok, zwłaszcza jeśli cofnięciu prawa jazdy towarzyszy skierowanie na badania psychologiczne. Już samo prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy odpowiedniej kategorii to tylko wykroczenie, jednak prowadzenie samochodu lub innego pojazdu po cofnięciu uprawnień jest już przestępstwem w pełnej skali.

Prawo jazdy łatwo jest stracić, jeśli wydaje nam się, że jesteśmy mądrzejsi niż przepisy oraz osoby, które prowadziły kursy podczas nauki jazdy. Najczęściej przedstawiciele władzy państwowej zatrzymują prawo jazdy za zbyt szybką jazdę, oczywiście za przekroczenie limitu punktów karnych. Powodem, który niestety wciąż mam miejsce jest odebrania prawa jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu a także za niezatrzymanie się do kontroli. Oczywistym powodem jest równie spowodowanie kolizji lub wypadku w ruchu lądowym oraz inne oczywiste przestępstwa.

Warto pamiętać, że nawet jeśli nie mamy przy sobie kartonika, który jest dokumentem zwanym prawem jazdy nie oznacza to, że nie zostanie nam ono zatrzymane. Nawet bowiem jeśli kierowca nie posiada przy sobie takiego dokumentu ale jest jego posiadaczem, zostaje ono zablokowane elektronicznie w bazie danych. Od tego momentu kierowca może prowadzić pojazd jeszcze przez dobę.

Przekroczona prędkość
Przepisy przewidują możliwość odstąpienia od karnego zatrzymania prawa jazdy kierowcy, jeśli przekroczył on dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w sytuacji wyższej konieczności (np. wiózł kogoś do szpitala). Oczywiście możemy nie zgodzić się z decyzją policjanta, uważać, że się pomylił. Nawet jednak gdy jego decyzja była błędna w naszej ocenie nie będzie to wystarczająco mocny argument do zwrotu naszego prawa jazdy. Jeśli bowiem zostaniemy zatrzymani na drodze brak zgody na decyzje policjanta najczęściej skutkuje przedłużeniem kary o trzy miesiące.
Według najnowszych badań największą grupą kierowców, która musiała się pożegnać z prawem jazdy są osoby, które przekroczyły prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Jednak inaczej, niż mogłoby się wydawać sam fakt, że stracimy nasze prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie dozwolonej prędkości nie zawsze powoduje utratę uprawnień do kierowania. Dzieje się tak tylko wówczas, kiedy pomimo zakazu nadal kierujemy autem i spowodujemy wypadek.

Przekroczenie limitu punktów karnych.
Po przekroczeniu 20 punktów karnych młodzi kierowcy, którzy prawo jazdy mają krócej niż rok mogą się spodziewać odebrania prawa jazdy. Kierowcy ze stażem dłuższym niż rok po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych nie tracą dokumentu prawa jazdy, jednak muszą ponownie stawić się do egzaminu.

Oczywiście istnieje możliwość nieprzyjęcie mandatu karnego na drodze, w takim wypadku ewentualne punkty karne obciążą nasze konto po czasie dopiero w chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu o winie.
Będąc kierowcą nie stracimy uprawnień jeśli we wskazanym w termie pojawimy się na egzaminie sprawdzającym i zdamy. W przypadku otrzymania skierowania na badania lekarskie, należy się na nie stawić, opłacić i uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Uprawnie stracimy, jeśli takiego zaświadczenia od lekarza nie uzyskamy. Natomiast jeśli kierowca nie zaliczy egzaminu, może do niego przystąpić ponownie. Tutaj ustawodawca poszedł zdającemu na rękę – nie ma bowiem żadnego limitu prób, można ponawiać próby do skutku.

Alkohol 
Prawo jazdy można stracić za kierowanie w stanie po użyciu alkoholu – czyli wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi (lub prowadzi do) stężenia alkoholu we krwi na poziomie 0,2-0,5 promila. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo tego limitu rekomendujemy nie wsiadać do auta jako kierowca po żaden ilości spożytego danego dnia (lub nawet poprzedniego) alkoholu. W przypadku gdy alkomat wskaże obecność alkoholu w organizmie kierowcy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Sąd w przypadku skazania kierowcy za jazdę po pijanemu, musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a przy zbiegu przestępstw – nawet dożywotnio. Okres zatrzymania prawa jazdy będzie nie krótszy niż 3 lata, jeśli kierowca po pijanemu spowodował wypadek. Jeśli następstwem wypadku spowodowanego po pijanemu jest śmierć człowieka, prawo jazdy można stracić dożywotnio.

Ucieczka z miejsca wypadku
Może zdarzyć się (czego nikomu nie życzymy) że kierowca spowoduje wypadek. W takim przypadku należy zachować w sposób odpowiedzialny zgodnie z wiedzą, którą przekazujemy na naszych kursach i nie tylko. W żadnym razie nie należy oddalać się z miejsca zdarzenia. Grozi to bowiem zakazem prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata! Trzeba liczyć się w takiej sytuacji nawet z karą więzienia i wysoką grzywną.

Próba uniknięcia kontroli
Nie zatrzymałeś się do kontroli policyjnej na drodze – możesz stracić uprawnienia do kierowania na rok. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to kara nakładana automatycznie. Taka kara nałożona przez sąd musi być jednak uzasadniona. Jeśli nie zatrzymamy się z powodu niezauważenia sygnałów policji może, ale nie musi się ta sytuacja opierać o sąd.
Czym innym jest intencjonalna ucieczka przed policją, którą kodeks karny opisuje w następujący sposób:

Art. 178b. KK Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Spowodowanie wypadku
Jeśli spowodujemy wypadek, sąd nie musi, ale może orzec zakaz prowadzenia pojazdów, może też wysłać kierowcę na badania lekarskie albo psychologiczne.

Art. 42. § 1. KK Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

PAMIĘTAJMY:
Kierowanie po cofnięciu uprawnień jest zdecydowanie przestępstwem. Jest ono zagrożone więzieniem. Dodatkowo sąd może nałożyć zakaz prowadzenia pojazdów. Prowadzenie auta mimo sądowego zakazu również jest przestępstwem i jest zagrożone karą więzienia do 5 lat . Nie warto tego robić. Nigdy.
Najlepiej jednak stosować się do wiedzy którą przekazujemy na kursach teoretycznych i praktycznych w naszej Szkole Nauki Jazdy Expert1 aby jeździć bezpiecznie i nie tracić prawa jazdy wcale.